понеделник, април 15, 2024

Прокуратурата разследва 14 инхаус договора за поддръжка и ремонт на пътища

20 сигнала са постъпили от 12 май 2021 г. до 01 октомври 2021 г. в прокуратурите на страната от служебните министри (и ръководените от тях министерства), съобщиха от прокуратурата. В тази справка не са включени сигнали от граждани, депутати от 45-ото и 46-ото Народно събрание, представители на други държавни институции, които настояват за проверка на дейността на членове на Министерския съвет, държавни институции и отделни длъжностни лица, заемали постове в периода от месец май 2017 до октомври 2021 г., включително.

По голяма част от сигналите, изпратени до полицията за разследване, са дадени конкретни указания, които до момента не са изпълнени и материалите не са върнати на компетентните прокуратури.

В Софийска градска прокуратура са образували преписка по сигнал на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Тя е за проверка на установени нарушения по 14 договора за поддръжка и ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа, сключени след процедура по ЗОП (инхаус). Води се лична проверка от прокурор в Софийска градска прокуратура. Изискани са самите договори, както и относими документи от други институции – Агенция за обществени поръчки, АДФИ, АПИ и Министерски съвет, уточняват от държавното обвинение.

Разследва се обвиняем, който е в ареста по сигнал на служебния министър на правосъдието.

От Министерството на финансите чрез своята агенция „Одит на средства на ЕС“ са сигнализирали за съмнения за измама по проект за подобряване на енергийната ефективност по отношение на бенефициент. Възложили са проверка на полицията, която не е приключила.

Образуваните досъдебни производство по постъпилите сигнали в СГП са по следните казуси:

  • – От Министерство на икономиката за недостатъчен контрол при ремонта и реконструкцията на 414 язовири. Разследването се води от Националната следствена служба за престъпление по чл. 219, ал. 2 от НК.
  • – По сигнал от служебен министър на здравеопазването с твърдения за декларирани неверни данни при участие в конкурс за независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска“. Разследването се води от СРП за престъпление по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс. На 12 август 2021 г. е образувано досъдебно производство и са дадени насоки на полицаи в СДВР за това, какво да бъде извършено в хода на разследването. Назначена е графическа експертиза, изискана е декларацията в оригинал, предстоят разпити на свидетели.

Три от сигналите са изпратени по компетентност на Европейската прокуратура.

От екоминистерството са сигнализирали прокуратурата за нарушения при изпълнение на дейности по Оперативна програма „Околна среда“ – 2014-2020 г. Материалите са изпратени на Европейската прокуратура, която е приела преписката по компетентност.

До Европейската прокуратура по компетентност е изпратен сигнал от зам.-министър на икономиката за престъпления по получени средства от фондове, принадлежащи на ЕС, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 2014-2020 г. Сигналът е за фирма-бенефициент по проект.

Третият сигнал, постъпил от Изпълнителна агенция „Одит на средства на ЕС“ при Министерство на финансите, изпратен до Европейската прокуратура, е относно съмнение за конфликт на интереси по проект за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. Същият вече е разгледан от Европейската прокуратура, получен е отказ за образуване на наказателно производство.

В прокуратурата са получили и сигнал от министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров за разходване на европейски средства при сключване на договори с доставчици на медицинска апаратура с районен център за трансфузионна хематология – Плевен. По тези данни от Софийска градска прокуратура (СГП) са поискали проверка от полицията, от където са поискали удължаване на срока на разследването.

Зам.-икономически министър е сигнализирал за данъчни престъпления от бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“. Прокуратурата е поискала полицията да провери сигнали и е дала конкретни писмени указания, които не са изпълнени към момента.

Сигнал, внесен от служебния земеделски министър по с одитен доклад, изготвен от Дирекция „Вътрешна сигурност“ към ведомството е за нарушения в дейността на търговско дружество „Напоителни системи“ ЕАД. През юли 2021 г. е възложена проверка на директора на ГДНП. Към настоящия момент материали в Софийска градска прокуратура (СГП) не са постъпвали.

Преписка е образувана и по повод изпратен сигнал от служебния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Към сигнала е приложен доклад за извършена финансова инспекция от АДФИ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – София. В началото на август 2021 г. от СГП са възложили на Столична полиция да провери данни за престъпления по чл.219, 220 и 282 от НК, но все още няма данни проверката да е приключила.

Спецпрокуратурата е поискала предварителна проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция и КПКОНПИ по сигнал, подаден от служебен министър на здравеопазването. Той е свързан с действия на членове на Съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. Проверката не е приключила.

С постановление от 09 август 2021 г. на Софийска градска прокуратура на КПКОНПИ е възложена проверка по сигнал за реда за отпускането, разходването и отчитането на безвъзмездна хуманитарна помощ, предоставена на Република Хърватия. Сигналът е подаден от служебен министър на вътрешните работи.

Спецпрокуратурата разследва твърдения на служебния министър на културата за престъпления, свързани с отпуснати средства за ремонта на „Ларгото“.

В Софийска градска прокуратура е изпратен по компетентност сигнал, подаден от Министерство на околната среда и водите, за евентуални неправомерни действия от директор на дирекция и от бивш служител на министерство.

Спецпрокуратурата проверява сигнал от служебни министри за незаконни действия, извършени от Съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и/или от служители на Агенцията по вписванията, както и от длъжностни лица от Министерски съвет, Министерство на здравеопазването във връзка с учредяването на дейността на дружеството.

Служебен министър на земеделието и храните е предоставил доклад за установени пропуски в дейността на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян. Преписката е изпратена по компетентност на ОП-Смолян.

От Спецпрокуратурата са отказали с постановление от 16 юли 2021 г. да разследват сигнал, получен от Министерството на правосъдието, във връзка с приватизацията на „Видахим“ АД. Преписката е прекратена поради липса на данни за извършено престъпление.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!