понеделник, юли 15, 2024

Прокуратурата изпрати трима министри и шефа на ДНСК в „Аркутино“ и „Росенец“

Върховна административна прокуратура (ВАП) е сезирала трима министри и шефа на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) да се извърши незабавна и спешна проверка на планирани и извършени строежи в местността „Аркутино“ и в парк „Росенец“. Сезираните министри са в МРРБ, МОСВ и МТ, съответно министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), министъра на околната среда и водите (МОСВ), министъра на туризма (МТ).

От ВАП съобщават, че министрите Емил Димитров, Росен Желязков и Петя Аврамова, както и Димитър Несторов следва да извършат незабавни проверки на място и по документи на планираните и извършени строежи в местността „Аркутино“ на границата на община Созопол и община Приморско и в парк „Росенец“ край гр. Бургас.

ВАП е образувала преписка по информация в медиите за неспазване на правни норми, защитаващи изключителната държавна собственост и уреждащи изисквания за опазване на зони под режима на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), съотв. за законност на строителството.

В хода на проверката трябва да се установи дали е допуснато накърняване на правото на изключителна държавна собственост върху морски плаж. Следва да се провери предприети ли са мерки за защитата й при нарушения, ограничен ли е свободният и безплатният достъп до морски плаж, попадат ли съответните имоти в защитени зони по ЗБР, има ли наличие в имотите на пясъчни дюни съгласно ЗУЧК, извършени ли са строежи. В хода на проверката следва да се установят и наличие на документите, изискуеми от екологичното законодателство и спазването на всички условия за законност на строителството съобразно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и останалите изброени закони от рода на собственост и статут на земята, наличие на необходими предварителни договори, влезли в сила устройствени планове и т.н.

Събраните данни следва да се обобщят в доклад и да се изпратят в най-кратък срок, пише в съобщението на Върховна административна прокуратура. 

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!