Министърът на енергетиката в оставка Александър Николов изпрати уведомление до Gemcorp Holdings Ltd и IP3 за прекратяване по взаимно писмено съгласие на сключения на 23 март 2022 г. необвързващ меморандум за разбирателство.

Действията му са в изпълнение на решение от оперативно заседание на Министерския съвет от 20 юли 2022 г., съобщиха от енергийното министерство.

До Gemcorp и IP3 е изпратено и подписано от Николов допълнително споразумение, което урежда отношенията във връзка с прекратяването на меморандума.

На днешното последно заседание на правителството в оставка Александър Николов съобщи за предприетите действия и информацията бе приета за сведение.

Коментари