Преклонена главица сабя не я сече

„Той е изхарчил еднолично за две години 5.9 млрд. лева. С над 190 решения, извън официално приетия бюджет на страната, с вашите пари, си купува личното политическо оцеляване.“

Още Коментари

Така говори един политик, още повече опозиционен.
А от гледна точка на обществото, още повече на гражданското общество, трябва да се отчете, че когато някой купува, то и някой продава и обратно.

В сделката участват две страни.
И ако едната прахосва 6 милиарда лева за две години, то другата също прахосва нещо.

Българското общество прахосва своята политическа енергия, своята воля за промяна, своята загриженост за настоящето, своята заангажираност с бъдещето.
Ние като общество позволяваме да ни купят с по 3 милиарда на година, което е по 1.20 лв. на ден.

За лев и двайсет на ден нас ни купуват, купуват ни не-съпротивата, купуват ни енергията, купуват ни съвестта, купуват ни достойнството. За да си траем, за да не правим нищо, за да сме пас, за да ни е все едно, за да си казваме Да правят, каквото щат! Аз ли ще оправя света! Да би мирно седяло, не би чудо видяло! Преклонена главица сабя не я сече!

За лев и двайсет, за кинта и двайсет!
Това, явно, е цената на обществената ни чест, на общественото ни съгласие, на общественото ни примирение, на общественото ни безразличие.

Кинта и двайсет!

Николай Слатински, Фейсбук

Коментари