Хората с високи пенсии са ощетени с бюджета за 2022 г. Това става ясно от становище на Фискалния съвет към проекта на бюджет за Държавното обществено осигуряване.

Причината за това е, че минималната пенсия нараства много повече от останалите пенсии в страната. Което води до сближаване на размера на пенсиите на хора, които са осигурявани на различни доходи по време на трудовия им стаж.

От 25 декември миналата година минималната пенсия беше увеличена с 23% от 300 лв. на 360 лв. От 1 юли 2022 г., ако дотогава не бъде направена реформа в пенсионната система, е планирано минималната пенсия да нарасне с още 6,1% до 392,57 лв.

Същевременно максималната пенсия беше увеличена от 25 декември само с 4% от 1440 лв. на 1500 лв. и не се предвижда промяна на този таван до края на годината.

Пенсиите, които са между минималната и максималната, от 25 декември бяха актуализирани средно с около 9,4% заради промяна на тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,2 на 1,35, а от 1 юли е планирано да бъдат индексирани с 6,1%. Така увеличението на тези пенсии също е значително по-малко отколкото на минималната.

Всичко това води до сближаване на размера на пенсиите на хора с различен индивидуален принос към социално-осигурителната система, посочват от Фискалния съвет. Индексирането на пeнсиите се отразява негативно върху осигуряващите се като ги демотивира да се осигуряват на високи доходи, защото дори да плащат по-високи осигуровки ще получават съвсем малко повече от хората, които са на минимални осигуровки.

Фискалният съвет подкрепя политиката по увеличаване на доходите на пенсионерите, но счита, че това трябва да стане по справедлив начин чрез необходимите реформи на пенсионно-осигурителния модел, пише в становището по бюджета за 2022 г. Фискалният съвет е независим орган като целта му е да бъде коректив на изпълнителната власт.

Въпреки положителните промени по отношение на повишаване на средния размер на пенсиите, считаме, че разпределението на това увеличение между самите пенсионери е неравномерно и разрушава доверието в пенсионно-осигурителната система – най-облагодетелствани са тези с най-ниските пенсии, гласи становището на фискалния съвет.

Коментари