Правителството отчуждава имоти заради строежа на АМ „Хемус“

Правителството отчуждава имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за изграждане на автомагистрала „Хемус“. Те се намират в област Плевен и Ловеч.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Припомняме, правителството обезпечи финансов ресурс в размер на 81 157 840 лева на МРРБ за строителството на АМ „Хемус“ до края на 2021 г.

Това се случи, след като от „Автомагистрали“ предупредиха, че са пред финансов колапс заради блокирани от принципала банкови сметки и това може да доведе до временно спиране на изграждането на магистралата.

Те обясниха, че след продължителна писмена комуникация с МРРБ, принципалът на дружеството – на 25 юни с писмо до търговските банки Комитова ги моли да не допускат разплащания над определения от нея лимит от 10 000 лв.

От дружеството обаче са категорични, че сумата е крайно недостатъчна за нормалното му функциониране. Те подчертават, че с тези действия се блокира дейността по изграждането на АМ „Хемус“ и поддръжката на автомагистралите в страната.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!