Пенсионните дружества следят развитието на случая „Илчовски“

Следим развитието на ситуацията, породена от изказванията на г-н Илчовски. По-голямата част от тях касаят теми и лица, които нямат общо с пенсионно – осигурителната дейност в страната и поради това пенсионно-осигурителните дружества нямат право да вземат отношение, но частта от тях, които касаят първичното публично предлагане на акции на „Градус“ АД от 2018 г. представлява сериозен интерес за нас и нашите клиенти. Това се посочва в позиция на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

Асоциацията може да заяви своя позиция, доколкото част от изказванията касаят акции на „Градус“ АД, в които седем пенсионно-осигурителни дружества са инвестирали общо 46 млн лева, представляваща 0.28% от активите на управляваните от тях пенсионни фондове към дата 31.12.2020 г. Но от Асоциацията отбелязват, че сред инвеститорите в първичното публично предлагане на акции на компанията, със значителен дял, са и няколко банки, застрахователни дружества и договорни фондове, също управляващи спестявания на гражданите.

ОТ БАДДПО посочват, че съгласно българското законодателство пенсионно-осигурителните дружества инвестират в определен набор от финансови инструменти, като акцент са публично търгуваните на фондова борса финансови инструменти, които са обвързани със задълженията за разкриване на информация, редица механизми за защита в полза на миноритарните акционери, външен одит на финансовите показатели и държавен контрол в лицето на Комисията за финансов надзор. С процедурата на потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции, в случая от 2018 г., от Комисията за финансов надзор се гарантира проверка на правното и финансово състояние на дружеството.

Публичните компании се ползват с определени законни защити и ние сме длъжни да се съобразяваме с тях, дори и други да не го правят, затова и от БАДДПО се обръщат с молба към всяко лице или институция, които разполагат с конкретна информация и доказателства за злоупотреби по това първо публично предлагане и последващата дейност на „Градус“ АД, вкл. при данни за наличие на неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта, финансовите отчети, уведомления и друга информация, която се разкрива публично съгласно закона, да ги предостави им ги предостави.

Законът ни дава право като миноритарни акционери, каквито са пенсионноосигурителните дружества, закупили акции на „Градус“ АД, да изискат документи от компанията, свързани с нейната дейност. Пенсионно-осигурителните дружества са готови да извършат такава вътрешна проверка, но без конкретна насока тя би била неефективна.

„При установяване на злоупотреба, пенсионно-осигурителните дружества ще предприемат всички възможни действия за защита на интересите на техните клиенти. Това важи както при злоупотреба при първичното предлагане на акции на „Градус“ АД и неговата дейност като публично дружество, така и при публично разпространяване на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа за акциите и така да влияе негативно на тяхната цена“, заявяват от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

БАДДПО ще настоява пред Комисията за финансов надзор да извърши необходимите проверки и да упражни своите функции и правомощия с цел защита на интересите на инвеститорите и осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари съгласно чл. 11 от Закона за комисията за финансов надзор.

Всякакви действия ще бъдат съобразени и с резултатите от проверките, извършени от институциите, заети със случая, заявяват от Асоциацията.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!