глоба за музика

Народното събрание реши на второ четене нов размер на налаганата глоба за музика, т.е. силен шум след 23:00 часа, заложена в Закона за защита от шума. Нововъведеният таван на санкцията ще бъде 12 000 лева.

Освен това, в гласуваните промени в закона, се забранява озвучаването на обекти и на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето от 14.00 до 16.00 ч. и между 23.00 и 8.00 ч., с изключение на религиозни храмове, териториите на железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия.

Глоба от 30 лв. за скоба падна в съда, „Паркиране и репатриране“ плаща разноските по делото30 лева глоба за поставена скоба заради неправилно паркиране падна в съда в Пловдив. Магистратите се…Jun 3 2019bulmedia.net

Депутатите гласуваха за нарушение на разпоредбите на закона физическите лица да се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци да се налага имуществена санкция от 3000 до 6000 лв.. При повторно провинение физическите лица ще бъдат глобявани с между 2000 и 6000 лв., а юридическите и едноличните търговци – с имуществена санкция от 5000 до 12 000 лв.

Парламентът забрани още между 23.00 ч. и 8.00 ч. да се зареждат обекти за производство, съхраняване и търговия, и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище.

Г-20 срещу данъчните игри на глобалните технологични гигантиГрупа от 20 финансови министри се договориха да съставят общи правила за затваряне на законови пропу…Jun 15 2019bulmedia.net

Коментари