понеделник, юли 15, 2024

Отпускат близо 164 000 лв. за обезщетения за бавно правосъдие

Правителството отпуска 163 700 лв. на пострадали от забавено правосъдие.

Сумата е изплатена за периода от 1 януари до 31 март 2020 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

От Министерския съвет посочват, че заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.

Заявленията се разглеждат от специализирано звено на Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията. Ако бъде преценено, че правото на заявителя на правосъдие в разумен срок е било нарушено, размерът на обезщетението се определя съгласно практиката на Европейския съд по правата на човека и се предлага сключване на споразумение със заявителя.

Средствата, необходими за изплащане на сумите по сключените споразумения, са планирани в централния бюджет.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!