четвъртък, юни 13, 2024

Осигуряване на безплатни тестове иска КТ „Подкрепа“

Човешките живот и здраве са висши ценности, съхраняването на които в определени случаи може да изисква ограничаване на определени права и свободи на гражданите. Тези ограничения обаче следва да се извършват по един безспорно законосъобразен начин при балансирана преценка на всички останали общественозначими интереси. Това се казва в позиция на КТ „Подкрепа“.

Според синдиката действията на работодателите, а вече и на някои органи по назначаване, в изпълнение на заповедта за въвеждане на зелен сертификат като вход за обществени места на практика излизат извън тази правна рамка, което поставя в сериозен риск заетостта и доходите на работниците и служителите. „Чувствителността към този риск ескалира в условията на галопиращи цени и енергиен недостиг в началото на очаквано тежък зимен период. Последното нещо, от което се нуждаем в този момент и при разразяващата се поредна и изключително сериозна по мащабите си здравна криза, е противопоставянето на обществени групи една на друга, съпроводено с нарастващо напрежение и допълнителна загуба на доверие в институциите“, допълват в позицията си.

„Нашата отговорност, като национално представителна синдикална организация, ни задължава да предприемем реципрочни и адекватни мерки срещу всяко незаконосъобразно и непропорционално посегателство над правата и интересите на българските работници и служители, поради което нашите професионални и регионални структури ще бъдат призовани да окажат необходимото съдействие на членовете ни в тези случаи“, уточняват от КТ „Подкрепа“.

Според тях начинът на въвеждане на зеления сертификат демонстрира хаотичност, непредвидимост и несигурност в обществените отношения и в частност тези, свързани с полагането на труд. Те смятат, че основна причина е в липсата на комуникация и каквото и да е предварително обсъждане и съгласуване на тези мерки и ефекта им върху обществото и гражданите.

КТ „Подкрепа“ са загрижени и са притеснени от задълбочаващата се здравна криза.

Те настояват безопасността на работната среда да се гарантира, без да се препятства по какъвто и да е начин пряко или косвено упражняването на правото на труд.

Необходимо е изпълнителната власт да инициира и предложи за обсъждане ясни, категорични и незабавни механизми за адекватно компенсиране на доходите на работниците и служителите, както и на бизнеса при случаи на преустановяване на работа във връзка с извънредната ситуация и при прилагане на настоящите и бъдещи противоепидемични мерки.

От КТ „Подкрепа“ настояват правителството в спешен порядък да се ангажира с осигуряване на безплатни тестове, както и безплатно извършване на манипулацията по тестване във всички случаи, когато това е необходимо по преценка на съответния работодател или орган по назначаване.

И искат преразглеждане и прецизиране на въведените мерки и активно обществено обсъждане на всички бъдещи действия на правителството.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!