понеделник, април 15, 2024

Определиха „Северен обход на град Айтос“ за обект с регионално значение

„Северен обход на град Айтос“ е вече приет за обект с регионално значение, което е и първата стъпка по неговото бъдещо реализиране. Това стана факт на проведеното днес редовно заседание на Областния съвет за развитие, на което общините от бургаска област представиха плановете си за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г., приети от общинските съвети. Присъстващите днес членове единодушно гласуваха и подкрепиха изграждането на обходен път, който ще извежда тежкотоварния трафик извън населеното място на Айтос.

Областният съвет за развитие беше срочно организиран и председателстван от областния управител проф. Мария Нейкова, която заяви пред аудиторията, че е време за реални решения и конструктивни действия, които не само да минимизират последствията, но и да елиминират негативната статистика за човешки жертви не само в Айтос, но и в бургаска област.

Други проекти, които са заложени за реализация през програмния период на община Айтос са свързани с осигуряване на среда за отдих и спорт, които обхващат ремонт на съществуващи и изграждането на нови обекти, прилагане на мерки за енергийна ефективност на сгради, подобряване на уличната мрежа. Общинската администрация планира изграждане на нови и ремонт на съществуващи общински жилища, включително и тяхното обзавеждане, поставяне на видеонаблюдение в населените места и изграждането на паркинги. 

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!