понеделник, април 15, 2024

Ограничиха ползването на вода за напояване от язовир „Тича“

Поради ниския обем на язовир „Тича“ и осигуряването на питейно-битовото водоснабдяване на Шумен, Търговище и Велики Преслав, „Напоителни системи“ ЕАД предприе действия за намаляване на количествата и годишния лимит за напояване от язовира, с цел обезпечаване на поливен сезон 2020 г. Поради ниския обем разрешените количества за напояване ще бъдат използвани от „Напоителни системи“ ЕАД по изготвен от тях график за подаване на водни маси с цел потенциална икономия на вода.

В тази връзка, за да намали потреблението на водни количества от яз. „Тича“, „Напоителни системи“ ЕАД предприе действия и за включване на алтернативен водоизточник за част от напоителна система „Виница“, като подаде заявление в Басейнова дирекция „Черноморски район“ за издаване на разрешително за ползване на яз. „Шумен“ с цел напояване.

Изменението в графика можете да намерите тук:

https://www.moew.government.bg/bg/vodi-povurhnostni-vodi-mesechni-grafici-za-polzvane-na-vodite-ot-kompleksnite-i-znachimi-yazoviri

Яз. „Тича“ е построен през 1973 г. с основно предназначение за напояване на земеделски земи в обхвата на НС „Виница“, но на последваш етап, след като гр. Шумен е присъединен към водовземната кула на яз. „Тича“, започва ползването за питейно-битово водоснабдяване, независимо от качествата на водата. Междувременно сондажите, помпените съоръжения и прилежащата водопреносна мрежа са унищожени.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!