Одобриха актуализацията на научната програма „Петър Берон и НИЕ“

Министрите от кабинета „Борисов“ одобриха актуализираната национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, съобщиха от Министерския съвет.

Програмата бе приета през 2018 г. Тя се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“, а се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката. Срокът на изпълнение е 7 години, като бюджетът на програмата бе 1 300 000 лв. за първата година, и може да нарасне до 1 900 000 лв. за всяка следваща година. 

През 2019 г. бяха финансирани 7 от 13 подадени проектни предложения на обща стойност 420 000 лв. с двугодишен период на изпълнение.

С актуализацията се предлага освен стандартните грантове по европейската процедура Мария-Склодовска Кюри – Индивидуално финансиране – Стандартен грант да бъдат включени като допустими по програмата и реинтеграционните – Мария-Склодовска Кюри – Индивидуално финансиране – Реинтеграционен грант, оценени с не по-малко от 80% от максималния точков актив по съответната процедура.

Предлага се също така всички проектни предложения по грантовете, получили по европейската процедура повече от 80 точки, да се финансират директно – без да се класират заедно с подадените на национално ниво.

С приемането на предложените промени се приоритизират проектните предложения оценени високо, но нефинансирани поради недостиг на средства в европейската процедура.

Целта на ННП „Петър Берон и НИЕ“ е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие на учени в български висши училища и научни организации. Така емиграция на научен потенциал се замени с взаимноизгодна научна мобилност. Очаква се по този начин да се повиши броя на утвърдените и водещи учени, които не само създават и развиват съвременни научни изследвания, но и въвеждат най-новите научни идеи и постижения в образователния процес във висшите училища.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!