Одобрена е позицията на страната ни по дело на Съда на ЕС

Одобрена е позицията на страната ни по дело С-362/21 на Съда на Европейския съюз. Делото е във връзка с жалба на „Екофрукт“ ЕООД срещу актове на Националната агенция за приходите от осъществено спрямо дружеството ревизионно производство. То е образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Велико Търново, пред който е образувано делото по жалбата.

Целта на запитването е да не се допусне установяване на съдебна практика, противоречаща на правото на ЕС.

Конституирането на България, като страна в производството по това дело, ще позволи на нашата държава успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!