неделя, май 26, 2024

Облекчават кандидатстването на чужденци за работа у нас

Кабинетът одобри проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в България.

То произтича от измененията и допълненията на приетия ЗЧРБ.

С промените се постига съответствие с Директива 2011/98 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. за въвеждане на единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на държава членка, както и въвеждане на общ набор от права на работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка – от подаване на заявление до неговото решаване.

От Министерския съвет припомнят, че до промяната на Закона са се подавали отделни заявления пред два самостоятелни административни органа – Агенцията по заетостта и дирекция „Миграция“ към МВР, които са вземали самостоятелни решения по тези заявления.

Измененията целят повишаване на възможностите за достъп на работна ръка на българския пазар на труда.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!