понеделник, юли 22, 2024

Обединяват частните и държавните пристанища във Варна и в Бургас

Промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България предлагат министрите от кабинета „Борисов-3“. Това съобщиха след днешното онлайн заседание на правителството.

Промените трябва да бъдат утвърдени от парламента.

„Главната цел на промените е да бъдат въведени в българското законодателство мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата, който се прилага по отношение на морските пристанища, включени в основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа“, мотивират се от МС.

С промените се предлага премахване на разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и такива с регионално значение. Също така се въвежда нова система на пристанищните такси и намаляване на случаите, в които се събира акваториална такса.

По този начин съществуващите държавни и частни пристанища за обществен транспорт в района на Бургас се обединяват в едно пристанище Бургас с държавни частни терминали.

Същото се прилага и при съществуващите държавни и частни пристанища за обществен транспорт в района на Варна. За управителен орган на пристанищата Варна и Бургас се определя Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, а за компетентен орган по смисъла на регламента – Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Законопроектът съдържа правила относно разпределянето на произтичащите от регламента правомощия между управителния орган на пристанището и компетентния орган, относно процедурите, които всеки от тях трябва да следва, когато приема предвидените в регламента решения и относно реда за оспорване на тези решения.

Въвеждат се и административнонаказателни разпоредби за неизпълнение на норми на регламента, пишат от МС.

Процедурите по регистрация на пристанища, специализирани пристанищни обекти и пристанищни оператори се привеждат в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Чрез засилване на служебното начало в регистърните производства, при разрешаване на изработването и при приемане и одобряване на изготвените генерални планове на пристанища за обществен транспорт ще се намали съществуващата административна тежест върху юридическите лица и гражданите.

С други промени се предлага законова уредба на лодкостоянките като специализирани пристанищни обекти за обслужване на малките риболовни кораби с дължина до 12 метра за дребномащабен крайбрежен риболов.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!