неделя, април 21, 2024

Намаляват построените сгради спрямо третото тримесечие на 2020 г.

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2021 г. е 838, а новопостроените жилища в тях са 3 390, сочат предварителните данни на НСИ.

Сградите са с 61 по-малко в сравнение с третото тримесечие на 2020 г. – или с 6.8%, а жилищата в тях намаляват с 533, или с 13.6%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 78.2%, с тухлена – 18.5%, с друга – 2.8%, и с панелна – 0.5%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (75.6%), следвани от жилищните кооперации (14.7%).

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. се наблюдава намаляване в броя на новопостроените къщи и жилищните кооперации и увеличаване в броя на новопостроените вили и сгради от смесен тип.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 123 сгради с 837 жилища, София (столица) – 121 сгради с 832 жилища, и Бургас – 99 сгради с 440 жилища в тях.

Снимка 552463


Източник: НСИ

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (36.6%), следват тези с две стаи (35.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3.7%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2021 г. е 336.5 хил. кв. м, или с 6.3% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., а жилищната площ намалява с 6.6% и достига 257.1 хил. кв. метра.

Снимка 552465


Източник: НСИ

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!