Най-добрият План за възстановяване е внесеният план вече за АИКБ

Няма съвършен План за възстановяване и устойчивост. Колкото и да го променяме не можем да постигнем абсолютно съвършенство. Най-добрият план към настоящия момент е внесеният план. Затова призоваваме към ускореното му внасяне и съгласуване с Европейската комисия. Това заяви изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов по време на днешното заседание на Комисията по въпросите на Европейския съюз в парламента. На заседанието беше изслушан служебният заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов във връзка с постигнатия напредък по изготвянето на проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост на България, съобщи АИКБ.

Добрин Иванов отправи две препоръки за подобряване на плана, които според думите му не налагат промяна на текста и проектите на плана. Те се отнасят единствено за финансовото разпределение, което дава възможност тези поправки да бъдат извършени много лесно и бързо.

Първата препоръка е отправяна многократно от АИКБ и тя касае средствата за икономическа трансформация на българския бизнес. Асоциацията призова да се възстанови баланса между пряката подкрепа за предприятията и възможността за предоставяне на финансови инструменти. „В първият вариант на плана средствата в трите фонда за икономическа трансформация бяха 900 млн. лв. и бяха само за пряка подкрепа. В последния вариант те са увеличени до 1,2 млрд. лв., но балансът е нарушен и превес е даден на финансовите инструменти„, допълни Иванов.

По думите му и в момента на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, които обаче бизнеса не припознава и не ги използва. Той припомни, че от 2,5 млрд. лв., които са отпуснати от ББР за гарантиране на банкови кредити предоставяни от търговските банки, едва около 334 млн. лв. са оползотворените средства. Това са под 15%, което показва, че не се постига търсения от правителството ефект.

Според Добрин Иванов националният план е за възстановяване на икономиката от последиците от кризата COVID-19. За тези две години българските предприятия са декапитализирани, силно задлъжнели, с намалени приходи от продажби и много трудно могат да инвестират. За тях не е приемливо да им се предлага финансов инструмент-кредитно финансиране, защото той няма да осигури бързо възстановяване, като дори може в някои случаи и да влоши финансовото състояние на предприятията. Докато пряката подкрепа ще осигури нужната ликвидност и ще активира допълнителни частни инвестиции под формата на самофинансиране в размер на поне 50% от общата стойност на инвестицията.

Втората препоръка на АИКБ е по отношение на предвидените средства по схемата за подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород и био газ. За асоциацията от заложените в ПВУ 877 млн. лв. за изграждане на 1,7 гигават часа ВЕИ и батерии за съхраняване на произведената от тях електрическа енергия, трябва да бъдат пренасочени около 150 млн. лв. към схемата за икономическа трансформация със същото предназначение, като се запази общия ангажимент за израждане на ВЕИ мощности. Така ще бъда дадена възможност на малките и средни предприятия да изградят ВЕИ за около 350 мегават часа, които да могат да използват за собствени нужди. Така българските предприятия ще намалят общата цената за електрическата енергия, която ползват и ще бъдат по-конкурентоспособни.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!