вторник, април 16, 2024

Националният план за възстановяване и устойчивост не бил в полза на екологията

Националният план за възстановяване и устойчивост пропуска златни възможности за природата на България. Това е становището на коалиция „За да остане природа в България„.

Те не подкрепят Плана с мотива, че там са заложени доказано неефективни проекти като картиране на екосистемите в Натура 2000, при положение, че през изминалите години бяха картирани две трети от страната и от това не произтече полза за природата. Препоръчват той да бъде преработен. Целта е повишаване на дела на средствата за опазване и възстановяване на природата, провеждане на задължителните по европейското и национално законодателство процедури по екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000.

В становище до медиите те предупреждават, че 10 дни преди крайния срок за внасяне в третата версия на Националния план за възстановяване и устойчивост липсват мащабни мерки за опазване на природата. Няма мерки за устойчиво земеделие и реална трансформация към нисковъглеродна икономика.

Вместо това правителството предлага мерки като наливане на 800 милиона лева в нереформираната държавна компания „Напоителни системи“ ЕАД. Това противоречи на националната стратегия за напояване и може да навреди на редица екозони.

Към Националния план за възстановяване и устойчивост не е приложена задължителната по закон екологична оценка. Липсата на обществен диалог допълнително утежнява процеса.

Още през ноември 2020 г. еколозите настояха планът да бъде използван за истински реформи в зелена трансформация на нисковъглеродна икономика. Те искаха повече пари за биоразнообразието и практически мерки за опазване на природата. Очакваха увеличаване на броя на задължителните процедури по екологична оценка и оценка за съвместимост на плана. Във февруарската версия на Плана нямаше подобрения, а парите за биоразнообразие се оказаха намалени с 6 милиона лева.

В третата версия на Националния план за възстановяване и устойчивост на България напредък няма. Парите за биоразнообразие са едва 0,69% от бюджета на стълб „Зелена България“, в противовес на „значителни средства“ за биоразнообразие, изисквани в Стратегията на ЕС за биоразнообразие 2030. В новия проект за биоразнообразие има предвидени едва 150 ха възстановени екосистеми, в други документи към плана се говори за 100 дка, а в очакваните резултати на проекта за биоразнообразието въобще липсват възстановени екосистеми.

Няма съгласуване с вече одобрени реформи в планови документи като Стратегията за хидромелиорациите до 2030 г., която предвижда законови промени и ликвидация на държавна компания „Напоителни системи„, която получава над 800 милиона лева по плана в „Устойчиво земеделие“, един от трите компонента на стълб „Зелена България“.

Еколозите са категорични, че тези пари са „наливане на средства като вода в пясък, в нереформирана държавна компания, с проблематично управление от десетилетия“.

Предвидените по проект 101 съоръжения за отводняване – отводнителни помпени станции, отводнителни системи, отводнителни канали и предпазни диги, може да означава унищожаване завинаги на някои влажни зони, които при високи води осигуряват местообитания на мигриращи и гнездящи птици, както и защита от наводнения.

Еколозите изтъкват, че за биоразнообразието България има чернова на рамка за Натура 2000 за периода 2021 – 2027 г. Там са заложени мерки от различни източници от европейски фондове и националния бюджет.

Заложените в Стратегията за биоразнообразието 2030 на Европейския съюз пари от Европейския фонд за възстановяване и устойчивост може да осигурят допълнителните мерки за биоразнообразие. Но националният план не съответства на поставените в стратегията амбициозни цели за опазване и възстановяване на природата като важен стълб на Зелената сделка.

С Плана може да се повиши качеството на живот и благосъстояние на българите. Планът за възстановяване и устойчивост може да финансира дейности, за които няма пари у нас:

повишаване на капацитета за производство на фиданки от местни видове, свързаност между защитените зони, възстановяване на влажни зони и крайречни гори, осигуряване на речна свързаност, повишаване дела на защитените територии, подкрепа за създаване и опазване на градски зелени зони, включително и за преодоляване на проблема със замърсяването на въздуха, създаване на устойчиви градски отводнителни системи и зелени покриви в населените места.

Междувременно от АБВ предложиха и туризма да влезе в Плана за възстановяване и устойчивост на Р България.

От партията предлагат създаване на гаранционен фонд за неосъществени туристически заявки. Пламена Заячка, лидер на АБВ-Младежи посочи, че няма договореност със съседните държави, както и ясен здравен протокол, по който да се посрещат чуждите туристи.

Относно забраната за влизане на чужденци заповедта на здравното министерство е разписана необосновано и целенасочено различно за отделните държави, където, като резултат практически руски граждани не могат да влизат на територията на нашата страна. Въпросната заповед трябва незабавно да бъде отменена, допълни д-р Заячка.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!