петък, февруари 23, 2024

Мантинелите на Аспаруховия мост не били правилните

Институтът за пътна безопасност представи анализ на пътните условия, при които е настъпил тежкият инцидент на Аспаруховия мост във Варна.

Той е извършен от международен одитор по пътна безопасност.

Мостовото съоръжение е с обща дължина на от надлез до надлез приблизително 2300м. Съоръжението е съставено от две криви със широк радиус в северната и южната си част, които са свързани помежду си от права с приблизителна дължина от 1570м. В обхвата на пътя съществуват две пътни платна, които са физически разделени, едното в посока север и другото в посока юг. Двете пътни платна притежават по две ленти за движение без ленти за аварийно (принудително) спиране. Геометрията на съоръжението притежава способност физически да обезпечи скорости, по-високи от обозначената пътна скорост. Установено е, че крайната водеща линия на пътната маркировка е в лошо състояние и е без аудио-тактилна маркировка.

Констатиран е забранителен знак за движение със скорост по висока от 30км/ч, с допълнителна информационна табела, символизираща „ДЪЖД И СНЯГ“. Знакът обаче е неправилно ориентиран, тъй като е завъртян успоредно на трафикопотока и не е ясно видим от водачите на необходимото минимално регламентирано разстояние от 100 м. Следователно способността на водачите да предприемат своевременни действия за намаляване на скоростта е нарушена, категорични са от ИПБ.

В момента на Аспаруховия мост съществува временната организация и безопасността на движението със забрана за движение със скорост над 30км/ч.

От Института посочват, че понижаване на пътната скорост само чрез забранителни знаци, без инженерно обезпечаване, е неефективно и често се докладвали пътни произшествия.

Предстои да бъде изготвена експертиза, която да провери изпълнението на предписания метод за анкетиране на вертикалните стоманени колони в бетоновата основа; състоянието на анкерите и ниво на корозия; пукнатини на бетоновата основа, които биха допринесли за понижена якост на основата, а от там и повишена скорост на отскубване на основата на двувълнесто преградно съоръжение; свързаност и продължителност на системата.

Установени са множество неизправности, които не отговарят на изискванията за поддръжка на този тип съоръжение – не е спазена зоната за динамична дефлекция на двувълнестата предпазна преграда при комбинираните метални стълбове за осветление и тролейбусно захранване. Поради недостатъчната бетонова покривка и проникване на влага металните анкери са корозирали, което е довело до разширение на метала, а вследствие на тези вътрешни напрежения се появяват пукнатини в бетоновата основа. Това води до отхлабване на якостта на захващане.

От Института посочват, че мантинелата не е можела да издържи на удара на тежкотоварния камион, тъй като типът двулъчева предпазна преграда е предназначена за удържане и на МПС с маса до 2 т. под удар от 25° при 100км/ч.

Изборът на тази система е неправилен за приложение в средата, в която тя се намира, категорични са от Института.

Те посочват и че камионът е загубил контрол в близост до разширителната фуга в моста, при която се наблюдава неадекватна защита от предпазната двулъчева преграда. Причина за това е нейната прекъснатост, което според ИПБ е груба грешка на екипите, отговорни за поддържане на изправността на системата.

Констатирано е, че при последната основа на системата липсват крепежни елементи липсват. Екипът отговарящ за поддръжката на съоръжението трябва да демонстрира ясно, че целостта и функционалните характеристики на тези елементи са били в изправност по време и преди контакта на камиона с предпазното съоръжение.

От Института обясняват, че мантинелите на Аспаруховия мост са стандартни, но това не гарантира сигурност само по себе си.

Те подчертават, че съществуват мантинели в състояние да удържат тежкотоварно превозно средство. За целта обаче тези системи трябва да бъдат проектирани, инсталирани и подържани от професионалисти със специфични компетенции, а не от общопрактикуващи СМР изпълнители.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!