КПКОНПИ с втора глоба за кмета на „Красно село“ – сключила договор с дъщеря си

КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за кмета на столичния район „Красно село“ Росина Станиславова (мандат 2019-2023 г.).

Установено е, като ръководител на проект, финансиран с европейски средства, тя е сключила трудов договор с дъщеря си.

Наложена й е 5 000 лв. глоба.

Производството срещу Станиславова е започнало по сигнал. При проверката са събрани доказателства, че на 15 май 2020 г. на електронната страница на район „Красно село“ е публикувано съобщение за стартиране на кампания за набиране на сътрудници по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Столичният район е бенефициент по програмата и като такъв трябва да получи безвъзмездна помощ в максимален размер до 365 700 лв.

Дни по-късно е постъпило заявление от дъщерята на кмета на столичния район, с което тя моли да бъде назначена на обявената длъжност. Още същия ден майка й резолира заявлението „за назначаване на 8-часов работен ден“. Дъщерята на Росина Станиславова е одобрена от Комисия по проекта в състав, определен от самата Станиславова в качеството й на кмет.

През юни е сключено допълнително споразумение, с което работният ден и възнаграждението се намаляват наполовина, а по-късно трудовият договор е прекратен.

По време на изслушването на Станиславова пред Комисията тя е заявила, че е назначила дъщеря си поради липса на достатъчно хора към онзи момент, които да поемат административните процедури по изпълнението на проекта заради пандемията. След набиране на сътрудници трудовият договор на дъщеря й е бил прекратен.

Антикорупционната комисия приема, че кметът на столичния район е реализирала конфликт на интереси в частен интерес на свързано с нея лице – нейната дъщеря. Самото сключване на договора е нейно право, а не задължение. Според законодателството и съдебната практика като лице на висша публична длъжност Станиславова е трябвало да си направи самоотвод и да уведоми органа по избора на служители за наличие на частен интерес в конкретния случай.

Припомняме, това е второто решение на КПКОНПИ за конфликт на интереси по отношение на кмета на столичния район „Красно село“. На 9 юни тази година беше установено, че Станиславова сама е определила размера на почасовата ставка за себе си и е избрала екипа за работа по същия проект. Наложена й е и глоба в размер на 15 000 лв. и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 9 981, 46 лв.

През февруари тази година беше съобщено за подозрение, че кметът на столичния район „Красно село“ е платила на себе си и служители 1/3 от парите за възрастни с COVID-19.

Ден по-късно столичният кмет Йорданка Фандъкова изпрати одит в община „Красно село“.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ започна проверка на проекта в кметството.

„Демократична България“ – партията, издигнала Станиславова на поста, пък свали доверието си към нея и я призова да намери начин да възстанови взетите средства.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!