неделя, май 26, 2024

Ковачева иска от МЗ още промени за по-адекватни оценки от ТЕЛК

Диана Ковачева изпрати становище до служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров, в което поиска допълнителни промени в Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ), така че да се постигне по-адекватна оценка на здравословното състояние на гражданите, които се явяват на ТЕЛК, съобщават от пресцентъра на омбудсмана.

Повод за становището й са сигналите и жалбите от различни организации на хората с увреждания, свързани с приетите наскоро промени в Наредбата за медицинската експертиза, която е в сила от 16 юли 2021 г.

След препоръка на омбудсмана до здравния министър въпросната наредба беше изменена по отношение на необратимите състояния на гражданите с увреждания.

Ден след приемането й в МС, на заседанието на Съвета за наблюдение на хората с увреждания, председателствано от Ковачева, инж. Светослав Чернев от „Национална организация Малки български хора“ е сигнализирал, че нормативният акт създава условия за нарушаване на правата на малките хора и за дискриминация, която ги изправя едни срещу други.

Чернев беше категорично против факта, че информацията с последните промени за необратимите увреждания не е била обществено достъпна и се случва без обществени консултации. Същата позиция изрази и Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите у нас, който заяви тогава, че наредбата е с ранг на държавна тайна.

През последните дни в институцията на омбудсмана са продължили да постъпват множество сигнали за нарушени права, свързани с ТЕЛК.

Ковачева отчита, че предприемането на действия за разрешаване на съществуващите проблеми е дълго чакана и важна стъпка в усилията за осигуряване на адекватна оценка на здравословното състояние на хората с увреждания, както и за определянето на подходящи мерки за по-нататъшната им подкрепа, съобразена с индивидуалните потребности. Омбудсманът обаче обръща внимание на факта, че всички действия, засягащи правата и интересите на хората с увреждания, трябва да се случват с тяхното участие и при максимална прозрачност и публичност.

Тя подчертава, че тази липса на обществени обсъждания е довела до ограничаване на възможностите на заинтересованите да изразят възраженията си и да представят предложенията си – като например малките хора, които са се оказали разделени заради един сантиметър разлика.

Според обществения защитник е необходимо особено внимание към § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на НМЕ, защото с него се предоставя възможност на лицата за нова оценка при по-благоприятни условия по Наредбата, но само в случай, че в двумесечен срок от влизането в сила на промените подадат заявления за преосвидетелстване.

Този текст отговаря в значителна степен на отправените от омбудсмана препоръки за предоставяне на възможност на освидетелстваните/ преосвидетелстваните след 03.08.2018 г. граждани, ощетени от промените в тогавашната редакция на Наредбата, да се явят отново пред ТЕЛК при облекчена процедура, извън посочените в чл. 56 от ПУОРОМЕРКМЕ случаи, за което постъпиха немалко жалби. Следва да се отбележи обаче, че двумесечният срок, в рамките на който засегнатите граждани може да поискат ново преосвидетелстване, е твърде кратък за запознаване с текста на § 8 и за реализирането на дадената в текста правна възможност, допълва Диана Ковачева.

Според нея в текста не е изрично уредено и че хората с увреждания ще минават на преосвидетелстване при новите условия, без да е необходимо да представят нови и допълнителни изследвания и медицински документи.

Доц. Ковачева акцентира още в становището си, че липсва достатъчно конкретика на заболяванията и по-обстойно описание на категориите, така че да не се допуска неправилно тълкуване и прилагане на методиката и наредбата от лекарите и нарушаване на правата на хората с увреждания.

В тази връзка отправя препоръка да бъдат предприети действия за предоставяне на възможност за максимално участие на хората с увреждания и техните представители в процесите по изработване на нормативните актове, които засягат пряко правата и интересите им, включително при спазване на процедурите за провеждане на необходимите обществени консултации.

Омбудсманът препоръчва още да бъдат дадени и ясни указания на отговорните служители за адекватно информиране на гражданите за прилагане на § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на НМЕ, включително и за определяне на справедлив срок за ползване на документите, включително като се ползват вече представените документи.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!