понеделник, април 15, 2024

КНСБ с отчет как ще разходва отпуснатите 15 млн. лв. за университетите

Националеният браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ представи отчет как ще бъдат разпределени отпуснатите вчера от Министерския съвет 15 млн. лв. за университетите за 2021 г.

13,6 млн. лв. ще се използват за увеличение на Субсидията за издръжка на обучението на годишна база, включително и средствата по чл. 105 от ЗДБ за 2021 г. , което е при ръст от 11,5 % за последните 3 месеца на 2021 г. Средствата ще се разпределят като добавка към възнагражденията на работещите във висшите училища за последните три месеца от годината. Целта е да се гарантира по-високо качество на обучение в условията на пандемия.

Останалите 1,4 млн. лв. ще бъдат използвани за увеличение на средствата за социално-битови разходи за студенти и докторанти, като размерът на стипендиите се формира на база 10% за последното тримесечие на годината към субсидията на всяко държавно висше училище за 2021 г.

В тази връзка е необходимо подписване на Анекс към Националното споразумение N Д01/25.11.2020г. и Браншовия колективен трудов договор N Д 01-335/25.11.2020 г. с оглед законосъобразно, справедливо и ефективно използване на средствата за подпомагане на висшето образование в условията на извънредна епидемична обстановка, както и изменение и допълнение на Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, посочват от синдиката.

Според ВОН-КНСБ е време да започне дебат по бюджетните субсидии за 2022 г., които вече са внесени в Министерството на финансите, но според синдиката не са достатъчни.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!