КЕВР поръча на топлофикациите напоително да ни информират колко ще плащаме

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изисква от топлофикационните дружества да провеждат активна комуникация с клиентите във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон и възможностите за облекчено заплащане на ползваната топлинна енергия.

Клиентите следва да са информирани своевременно за сроковете, отговорните лица и реда, по който ще се премине към пълен дистанционен отчет на ползваната в имотите им топлинна енергия чрез подмяна на уредите за дялово разпределение с такива с дистанционен отчет. Разпоредбата за подмяна на тези уреди е в сила от 12.3.2021 г., като към 01.01.2027 г. всички средства за измерване и за дялово разпределение на топлинната енергия, каквито са водомерите за топла вода, топломерите и разпределителите, следва да са с дистанционен отчет.

Да прилагат активен и гъвкав подход при работа с клиенти, които са изпаднали в затруднено финансово състояние. Това би могло да включва възможностите за разсрочване на задължения, заплащане на равни месечни вноски и други подходящи добри практики. Да въведат и други мерки по тяхна преценка, в зависимост от профила и спецификата на клиентите, начина на формиране на ежемесечните фактури и специфични за лицензионната територия фактори.

В срок до 31.10.2021 г. топлофикационните дружества следва да представят в КЕВР информация за планираните от тях конкретни действия в изпълнение на дадените от Комисията насоки за максимално активна комуникация с потребителите. „Комисията счита, че в сегашната ситуация, поставяща пред сериозни затруднения голяма част от домакинствата, ползващи топлинна енергия, подобни действия биха имали практическа полза както за дружествата, така и за техните клиенти. По този начин допълнително ще се подобри работата с клиентите и ще се повиши доверието между доставчиците на услуги и потребителите“, заявява в писмото си доц. Иван Иванов.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!