След миналогодишен спад в нововъзложен дълг, в първите 6 месеца на 2019 г. има ново понижение, което е малко под 38% на годишна база – обемът на възложените за събиране вземания в това първо полугодие е 464.3 млн. лева при 743.9 млн. лева за същия период на 2018 година.

Това показват данните на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) за първите 6 месеца на годината и обхваща обработваните дългове от всички компании, членове на Асоциацията, които представляват 80% от сектора, пише news.bg.

Макар и не пропорционално, броят на отделните случаи също търпи понижение – за периода януари-юни те са малко над 570 хил. при 636 хил. за първото полугодие на 2018 година.

Средният размер на дълга на потребителите, който миналата година надхвърля психологическата граница от 1000 лева и достига 1 162 лева, през първото полугодие на 2019 г. слиза в по-ниския диапазон и се равнява на 815 лева.

Без сериозно изменение остава разпределението на кредиторите по сектори. Делът на банките остава най-съществен, макар да бележи понижение с около 5% спрямо същия период на 2018 година.

Телекомите растат от 15% на 17%, докато възложените задължения по застрахователни продукти намаляват с 3 процентни пункта.

Графика: АКАБГ

Заробването: Всеки трудоспособен българин е с кредити2,47 милиона българи имат заеми, а повечето от тях изплащат по повече от един. Това показва статисти…Jul 19 2019bulmedia.net

Малък ръст се наблюдава при задълженията за комунални услуги – от едва 1% за първото полугодие на 2018 г. до 5% през настоящия отчетен период.

От 18% на 20% растат възложените за събиране обеми за небанкови финансови продукти или т.нар. „бързи“ кредити.

Двоен ръст – от 584.6 млн. на 1.180 млрд. лева се отчита в обема на изкупения дълг у нас. Според Асоциацията това се дължи на няколко сделки с банкови институции, които са продали пакети със сериозен обем в рамките на периода. И извън частните случаи, активността при продажбата на задължения е висока.

Профилът на длъжника също не търпи съществени изменения. Проучването показва, че средният длъжник попада в категорията до 30-годишна възраст, мъж е и има средно или висше образование. Градовете на длъжника пък този път са Благоевград и Варна. Зодията на средния потребител с необслужван заем е Рак.

При междуфирмената задлъжнялост се наблюдава сериозен спад в обемите и позитивен тренд на покачване на плащаемостта. В Европа по-голям процент от фактурите се плащат навреме през 2019 г. в сравнение с предходната 2018 г.

Графика: АКАБГ
Графика: АКАБГ

77% от издадените фактури в България също се плащат навреме през настоящата година при 76% през миналата. Българските компании демонстрират най-добрите показатели по редовност на плащанията от 6 години насам.

Коментари