Янаки Стоилов обсъди с декани специалността „Право“

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов обсъди с декани и представителите на юридическите факултети у нас действието на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“, съобщава Министерство на правосъдието.

По думите му целта на срещата е да се постави въпроса за нормативната уредба за обучението по специалност „Право“. Янаки Стоилов отбеляза факта, че досега промените в Наредбата са били фрагментарни и не са засягали комплекса от съществени въпроси.

„Главното за мен е, че в обозрима перспектива трябва да се изработи нова наредба„, обясни проф. Стоилов и допълни, че такава задача не може да се изпълни за краткия мандат на служебното правителство, но целта му е дискусията по темата да подготви основа за решение.

Правосъдният министър постави на дискусия също необходимостта от общ държавен изпит, както и въвеждането на четири стълба в юридическото образование чрез промяна на учебните програми. Ние трябва да помислим как по-добре да съчетаем теорията и практиката, допълни той. Стоилов постави на обсъждане и въпроса дали да има степен „бакалавър“ в юридическото образование: Магистри да бъдат тези, които упражняват класическите юридически професии.

Деканът на Юридическия факултет в СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Даниел Вълчев каза, че академичната среда, заедно с министерството, трябва да решат дали ще се върви в посока изработване на изцяло нова наредба или осъвременяване на настоящата. Той направи предложение да се мисли за регулиране на броя на часовете в различните курсове. Голям проблем са и учебните практики. Те формално се водят, но трябва да се направи по-значима промяна, допълни още проф. Вълчев.

Проф. Георги Митов, декан на ЮФ на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, също обърна внимание върху изготвянето на програмата за обучение и правилното разпределение на хорариума и изучаването на различни специалности, както и принципа за избор на задължително избираеми дисциплини: Наблюдава се неприятно развитие – обикновено студентите избират тези дисциплини, които се взимат най-лесно.

Деканът на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ доц. Даниела Дончева акцентира върху необходимостта от изработване на стабилни правила за прием в юридическите специалности. Според нея въвеждането на прекалено много изпити обезсмисля ролята на висшите учебни заведения и изказа мнение, че изпитът за правоспособност трябва да отпадне. Трябва да даваме многостепенно образование, а оттам нататък конкуренцията да осигурява най-добрия подбор, допълни тя.

На срещата беше повдигнат и въпросът за промяна на начина на изучаване на правото на ЕС.

Деканът на ЮФ на УНСС Захари Торманов призова за противопоставяне на тенденцията на неглижиране на правото. Той се изказа в подкрепа на въвеждането на степени в юридическото образование: Можем да мислим за бакалавърска степен с ограничена правоспособност.

На финала, министърът на правосъдието обърна внимание на необходимостта от контрол на качеството на юридическото образование чрез приемане на еднакви критерии към завършващите своето обучение студенти. Достатъчно време преди края на следващата учебна година трябва да се определи по какъв начин ще се осъществява приемът на студенти в юридическите факултети.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!