четвъртък, май 30, 2024

Интегрираният план за енергетика бил политически обременен

От Българския енергиен и минен форум (БЕМФ) определят Интегрирания национален план за енергетика и климат като пожелателен, необоснован и неефективен.

На пресконференция в БТА Антон Иванов от БЕМФ заяви, че в предложения вариант за Интегрирания национален план за енергетика и климат сега има доста по-голяма конкретика, аналичната част е по-добре развита и могат да се правят анализи върху самия документ.

В различните си части интегрираният план остава пожелателен и остава необоснован подходът как ще бъдат реализирани целите му. В него липсва критичен анализ по отношение на вече реализирани програми в енергийния сектор, посочи Иванов.

По думите му енергийната ефективност става един от целевите фактори, който ще помогне на нашето общество да премине в едно по-добро състояние на използването на енергийните ресурси.

Темата за използване на националните енергийни ресурси не е добре развита в интегрирания план. Хидроенергийният ресурс е подценен в интегрирания план, както и ресурсът на биомасата, каза Антон Иванов.

Според него основният акцент трябва да бъде насочен в производството и консумацията на енергия в близост до консуматорите. „Ние считаме, че така изнесеният акцент може да има най-висок ефект както по отношение на енергоефективно използване на ресурсите, но и за възможностите на българската индустрия да се включи в реализацията на редица програми и във веригата за доставки за хората, бизнеса и развитие на техните нужди“, заяви Антон Иванов.

Заявените намерения за използване на въглищните централи не отговарят на реалностите, коментира още Иванов. В областта на природния газ нещата са оставени малко недоизяснени, а реализацията на този ресурс в страната ни остава подценена, подчерта той.

От своя страна инженер Христо Казанджиев смята, че бъдещото потребление на природен газ в България остава практически на това ниво, което е към настоящия момент. Оценката на потреблението на енергийни ресурси е от ключово значение за икономиката на България, подчерта той. По думите на Казанджиев интегрираният план действително е обстоен, но в него не са заложени фундаментални принципи, а от гледна точка на развитието на енергетиката е приет алтернативен вариант.

Професор Иван Хиновски заяви, че от БЕМФ имат сериозни критики по интегрирания национален план, който е неефективен. Планът е с коренно сбъркана политика на планиране и отчетност и за това от БЕМФ са предложили 11 приоритета за всяка една област. „Вижда се подценяването на редица реални алтернативи в развитието на нашата енергетика“, посочи проф. Хиновски и допълни, че никой в никакъв документ не поставя акцент за спиране на въглищното производство.

Интегрираният план е политически обременен и в него се развиват тези, които обслужват успокояване на едни общества, което ние като специалисти смятаме, че трябва да бъде казано и това не е правилната политика. Това е политиката, която ще доведе до много високи цени на пазара на електроенергия и природен газ, предупреди проф. Иван Хиновски.

Ядреният физик и бивш председател на Комитета за използването на атомната енергия за мирни цели Георги Касчиев посочи, че интегрираният план е много трудно четяем и много бързо хората могат да загубят интерес към него.

В плана има използване на различни мерни единици и в него проличават едни огромни амбиции пак да останем и да бъдем енергиен център на Балканите, каза той. Според него в плана има доста необосновани неща, които се предлагат и притеснително е, че правителството няма никакво желание и намерения да проведе обществено обсъждане.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!