Инспекцията по труда не отчита повече забавени заплати тази година, а по-малко

Инспекцията по труда не отчита повече забавени заплати тази година, а по-малко. Това сочат данните им в момента.

За деветте месеца на годината са установени забавени заплати в размер на 4 818 351 лв. Сумата е наполовина по-малко отколкото през същия период на 2020 г., когато е била 9 668 102 лв. След намесата им са изплатени 2 729 517 лв. от установените забавени възнаграждения.

В същото време днес се проведе четвърти национален протест на пътищари в София. Те искат да им се изплатят забавени заплати. Общо 3,7 милиарда са задълженията на държавата към строителни фирми, но от финансовото ведомство признават само въпросните 1,3 милиарда. Останалите договори са дадени на прокуратурата.

От ГИТ отчитат запазване на тенденцията за броя на нарушенията, свързани със заплащането на труда, които са 16 105, да бъде най-висок от всички нарушения по изпълнението на трудовите правоотношения. Една от причините за това е, че работещите най-често подават сигнали именно когато има проблем със заплащането на труда им, основно за неизплатен с увеличение положен труд на официални празници, извънреден и нощен труд, както и за неизплатени обезщетения и забавени възнаграждения след прекратяване на трудовите правоотношения.

За периода от януари до септември 2021 г. случаите на работа без трудов договор са 2223.

От Инспекцията по труда напомнят, че когато работещите се съгласяват да работят без договор или да получават част от възнагражденията си нерегламентирано, те от една страна губят осигурителни права. От друга – не може да се докаже безспорно, че са полагали труд за периода, в който са работили без трудов договор и не могат да претендират за изплащане на възнагражденията за него, както и за договорени устно суми, ако работодателят откаже да ги изплати.

Инспекторите са извършили 30 761 проверки за деветте месеца на 2021 г. в 25 920 предприятия. Обхванати от контрола са работните места на 1 088 147 наети в тях. Установени са 144 633 нарушения на трудовото законодателство. Нарушенията, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения – по възникването, прекратяването, заплащането на труда, работното време, почивките, отпуските и др., са 68 527. Нарушенията по отношение на безопасността и здравето при работа са 75 583. За всяко установено нарушение се предприемат мерки за отстраняването му, което води до подобряване условията на труд за работещите в проверените предприятия.

От нарушенията, касаещи безопасността и здравето при работа, най-голям е делът на свързаните с цялостната организация на тази дейност – 49 433. Нарушенията по обезопасеността на работното оборудване, които най-често са в основата на инцидентите при работа, са 16 693. Отстраняването на тези нарушения, след намесата на ГИТ, намалява риска от настъпване на тежки трудови злополуки, а в някои случаи спасява и живот.

За първите девет месеца на 2021 г. са съставени 6853 актове за установяване на административно нарушение. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер на 7 709 410 млн. лв.

Повече информация как най-ефективно да защитят правата си работещите могат да намерят на сайта на Инспекцията по труда.

През периода приключи разработването на иновативен метод на контрол – чрез въпросници за самоконтрол.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!