банки такси

На близо 2.19 млрд. лева годишно възлизат загубите, които спестяванията на българите търпят само от инфлацията. При официалната статистика (инфлацията за януари 2020 г. спрямо януари 2019 г. е 4.2 на сто) и средни лихви по депозитите (около 0,57 процента по данни на БНБ) получаваме годишна загуба от 3,63 на сто от спестяванията си (към декември 2019 година), коментира Виктор Манев – съосновател на Impetus Capital, компания, инвестираща в растящи иновативни компании, цитиран от БТА.

Влоговете на българите, в категорията между 5 и 50 хил. лв. са на обща стойност 26.12 млрд. лв., или средно 15 хил. лв. Притежателите на такива влогове обикновено са най-активната инвеститорска група в растящи компании по света според финансовите консултанти.

Българинът инвестира едва 2,4 на сто от спестяванията си в собственост в компании. В Източна Европа този процент е 20 на сто от спестяванията. Най-голяма част от семейния бюджет инвестират в акции и други инвестиции в собствен капитал в Швеция и Финландия. Там този тип инвестиции представляват 40 на сто от активите на домакинствата. Германските семейства са най-консервативните в това отношение измежду 34 други държави и инвестират 11 на сто от активите си в акции и собствен капитал. Данните са за 2018 г. на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

На фона на губещи депозити в България, сега в страната има близо 15 хил. компании, на които през последните три години приходите от продажби и на оперативната печалба растат с над 25 процента. Те представляват добра инвестиционна възможност – много по-атрактивна от инвестициите в имоти, коментира Виктор Манев.

Европейската централна банка обяви миналия месец, че ще запази досегашното рекордно ниско ниво, което предвещава продължителен период на пропуснати ползи за българските спестители. Основният лихвен процент на заемите на ЕЦБ остана под 1 процент вече близо седем години.

Още от България

Коментари