понеделник, юли 15, 2024

Депутатите приеха на първо четене промените в дейностите на психолозите

Депутатите приеха на първо четене Закон за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите.

Действащото в Република България законодателство не съдържа уредба на професионалната дейност на психолозите. Не съществуват задължителни стандарти и гаранции за качественото изпълнение на психологическите дейности. Не е предвидена съсловна организация на психолозите, нито специален ред за контролиране и санкциониране на нарушения, извършени или допуснати при упражняването на професията.

Този проект на закон има за цел да бъдат поставени нормативните основи на психологическата професия като регулирана професия, чието качествено и добросъвестно изпълнение е поставено под надзора на съсловна организация на психолозите. Законът има за цел да гарантира правата на лицата, обект на психологически дейности, компетентното изпълнение на психологически дейности и правата и задълженията на психолозите. Законът цели поставянето на нормативната основа на професионалната организация на психолозите, като урежда нейните функции и структура.

Психолозите трябва да носят отговорност за качеството и резултатите на упражняваната от тях професионална дейност, както и спазването на приетите от Дружеството стандарти и Етичен кодекс. Чрез утвърждаването на стандарти за изпълнението на психологически дейности се създава детайлна регламентация относно необходимата квалификация, оборудване и начин на изпълнение на дейностите по всяко професионално направление в психологията.

Законопроектът си поставя за задача да реши един от най-наболелите и най-важни за обществото и съсловието проблеми – качеството на психологическата дейност. Той поставя образователни и квалификационни изисквания, съобразени с естеството на упражняваната от специалиста психологическа дейност, като по този начин следва да се отграничат лицата, занимаващи се с така наречения коучинг, т. е. да обучават или въздействат на други лица с цел евентуално тяхно усъвършенстване, но без да притежават съответната професионална квалификация, придобита във висше училище.

Очаква се приемането на закона да доведе до редица благоприятни резултати за професионалната дейност на психолозите. На първо място, подробната уредба на професията чрез дефинирането на психологическите дейности и въвеждането на законови правила и стандарти за изпълнение ще допринесе за повишаване качеството на предоставяните услуги. Създаването на общ регистър на правоспособните психолози ще спомогне за постигането на публичност и прозрачност, и ще улесни достъпа на трети лица до релевантна и значима информация относно квалификацията на психолозите.

Нормативната регламентация на професионалната организация на психолозите и закрепването ѝ като съсловна организация ще повиши нейния престиж и ще допринесе за професионалното обединяване на психолозите, от една страна, и от друга страна, за цялостното развитие на професията съобразно утвърдените международни стандарти.

Георги Михайлов от БСП посочи, че редица институции са настояли за преработване на закона. По време на пандемията 800% са се повишили нуждите от психолози, изтъкна той. Увеличили са се и разводите.

Левицата е против едно дружество да решава кой да практикува и кой не. Според Нигяр Джафер има нужда от такъв закон, но настоящите недомислици ще го обрекат.

Според ГЕРБ без закона психологията ще е един разграден двор.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!