ДАНС започва да сведи изкъсо имотния пазар. Брокерите на недвижими имоти трябва да докладват всяка сделка над 10 000 евро. Това ще стане, ако се приемат поправките в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които вече са представени за обществено обсъждане.

Още от България

След приемането на новите поправки, търговците на антики и картини трябва да проверяват клиентите си и да уведомяват ДАНС за сделки над 10 000 евро. Поправките слагат край и на анонимните сейфове и касетки в банките, пише „Стандарт“.

Видните политици, които заемат различни длъжности в управлението, ще бъдат вкарвани в списък, който ще се предоставя на Европейската комисия, предвижда още законопроектът. Предлага се нов чл. 36а в действащия сега норматив за прането на пари, според който ще се съставя списък на въпросните личности.

Освен това се задължават държавните и местните органи, институциите и ведомствата, в които политиците заемат съответните длъжности, да предоставят в срок необходимата за списъка информация на дирекция „Финансово разузнаване“ в Държавна агенция „Национална сигурност“. Аналогично задължение ще бъде въведено и за международните организации с централи на територията на България, където се заемат длъжности, попадащи в обхвата на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Предвижда се също така мерките срещу прането на пари да обхванат и хората, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.

С новия закон вече никой няма да може да поддържа анонимни сметки или депозитни сертификати на фиктивно име, нито да наема подобни сейфове. Търговците на антики, картини и предмети на изкуството вече ще трябва да уведомяват ДАНС, ако сделката надхвърля 10 000 евро. Лица, които търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително, когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 EUR или тяхната равностойност в друга валута, трябва да подават сигнали до ДАНС, гласят промените.

Арт търговците ще трябва да проверяват клиентите си и при дори най-малките съмнения да информират съответните институции. Счетоводителите и консултантите, особено тези в областта на данъчното облагане, също ще трябва да подават информация до разследващите органи, включително и до ДАНС, ако имат и най-беглото подозрение, че някой се опитва да източи ДДС от хазната.

Коментари