Данъчните и НСИ ни информират за продажбата на горива

Националната агенция за приходите и Националният статистически институт публикуват на сайтовете си данни за продажбите на течни горива.

Информациятаа е за периода от януари 2019 г. до 31 август 2021 г.

Данните за търговията с бензин, дизел и пропан-бутан обхваща броя търговски обекти, стойността на реализираните продажби и количества продадени течни горива.

При ползването на данните търговците са обединени според броя на обектите, които притежават на национално ниво, и са групирани по административна област и вид на горивото.

Детайлната информация се събира съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и се представя по тип гориво: бензини, дизел и пропан-бутан.

На интернет страницата на НСИ данните са в новата рубрика „Данъчна статистика“ и ще се публикуват всеки месец.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!