Цените на производителите спадат с 5,3% през май, отчита НСИ

Общият индекс на цените на производител през май 2020 г. намалява с 1.0% спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1.4%, и в преработващата промишленост – с 1.0%, а в добивната промишленост е отчетено увеличение с 0.8%.

Toва показват данни от последното поучване на НСИ. 

В преработващата промишленост по-ниски цени на производител се наблюдават при: производството на основни метали – с 6.8%, производството на химични продукти и производството на тютюневи изделия – по 1.0%. По-голямо увеличение на цените е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 0.9%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 0.4%.

Общият индекс на цените на производител през май 2020 г. спада с 5.3% в сравнение със същия месец на 2019 година. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост – със 7.0%, в добивната промишленост – с 2.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.3%.

По-значително намаление в преработващата промишленост е отчетено при: производството на основни метали – с 10.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 3.5%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 3.3%. Повишение на цените се наблюдава при: производството на хранителни продукти – с 3.9%, обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи, без косъм и производството на мебели – по 2.7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2020 г. се понижава с 0.6% спрямо предходния месец. Намаление на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1.1%, и в преработващата промишленост – с 0.4%, а в добивната промишленост е отчетено увеличение – с 0.7%.

В сравнение с април 2020 г. по-голямо намаление на цените в преработващата промишленост е регистрирано при производството на химични продукти – с 1.4%, и при производството на електрически съоръжения – с 0.7%. По-съществено увеличение е отчетено при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 3.2%, и при производството на основни метали – с 1.0%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2020 г. намалява с 1.6% в сравнение със същия месец на 2019 година. Понижение на цените е регистрирано в добивната промишленост – с 5.3%, и в преработващата промишленост – с 3.4%, а увеличение се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1.4%.

През май 2020 г. по-ниски цени в преработващата промишленост спрямо май 2019 г. са регистрирани при производството на основни метали – със 7.8%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 2.1%. По-значителен ръст на цените е отчетен при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 5.2%, и при производството на хранителни продукти – с 5.1%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2020 г. намалява с 1.7% спрямо предходния месец и с 10.7% спрямо съответния месец на 2019 година.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!