БНБ потвърди, че банките отказват плащания на санкционираните по „Магнитски“

Санкциите по „Магнитски“ удрят върху засегнатите от тях лица най-вече чрез ограничаване и забрана на разплащанията. И българските банки, под надзора и с регулативната помощ на БНБ стриктно спазват тези процедури. Това става ясно от разпространеното днес съобщение на централната ни банка. В него се казва:

„Във връзка със запитвания и коментари относно прилагането на ограничителни мерки спрямо лицата, включени в списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ, Българската народна банка (БНБ) информира следното:

  • БНБ прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари.
  • Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели необходимите ограничителни мерки – включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC.
  • Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) – спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа.
  • В допълнение към това БНБ изпрати до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България.
  • БНБ информира Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за указанията, изпратени до банките. БНБ също подчерта необходимостта да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание“.

Съобщението дава да се разбере, че санкциите не могат да засегнат вече дадени кредити, които се обслужват редовно, както и влезли в сила търговски взаимоотношения, освен ако в съответните кредитни и търговски договори, няма изрична клауза, че те се прекратяват при обстоятелства като „Магнитски“.

Разбира се, ограничаването на плащанията на засегнатите от санкциите лица само по себе си е изключително тежка мярка. Но в съобщението на БНБ се казва нещо много важно, за което сайтовете на „Уеб Медия Груп“ първи писаха. И то е, че трябва да се създаде специален законов протокол, който да регламентира правата и задълженията на всички държавни и общински институции, както и на частните юридически лица в такива ситуации.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!