Бившият кмет на Созопол отнесе глоба от КПКОНПИ заради футболен клуб

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество установи конфликт на интереси за бившия кмет на Созопол Панайот Рейзи (мандат 2015 – 2019 г.).

Производството е започнало по сигнал за това, че в качеството си на лице на висша публична длъжност Рейзи е разходвал общински средства от бюджета на общината в полза на Сдружение „Футболен клуб Созопол“, на което е бил председател на Управителния съвет от март 2009 г. до април 2019 г.

В писмено становище пред КПКОНПИ Рейзи е посочил, че няма икономическа или политическа зависимост между него и спортния клуб, както и че не е получавал възнаграждение от членството си. Той твърди и че действията му са въз основа на взети решения от Общинския съвет, които той като кмет няма право да не изпълни.

При проверката е установено, че Рейзи е подписал лично 6 преводни нареждания за изплащане на субсидии от бюджета на Общината към СНЦ „Футболен Клуб Созопол“ в общ размер на 155 000 лв.

От Комисията посочват, че обстоятелството, че кметът е и член на Управителния съвет и представляващ СНЦ „Футболен клуб Созопол“ налага извода за наличие на частен интерес. Той се изразява в получаване на облага от страна на спортното сдружение под формата на помощ и подкрепа и влияе върху изпълнението на служебните правомощия на лицето, заемащо висша публична длъжност.

Съгласно ЗПКОНПИ, щом разходването е извършено в интерес на юридическо лице с нестопанска цел, ирелевантен става фактът, че не е получавано възнаграждение. Правилното и законосъобразно поведение би било преди подписването на преводните нареждания Рейзи да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие по служба и да го делегира на свой заместник. Това обаче не е било направено.

По тази причина на Рейзи е наложена глоба в размер на 5000 лв. и е отнета сумата от 155 000 лв., представляваща размера на субсидията, разпределена на СНЦ „Футболен клуб Созопол“.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!