Артшколите надигнаха глава срещу COVID мерките

„Съюзът на организациите за любителско изкуство“ (СОЛИ) изпрати отворено писмо, в което изразява своето отношение във връзка със затягането на COVID мерките у нас. Според тях, новите ограничителни мерки обричат техния бранш на фалит. По думите им самите рестрикции не отговарят на логиката и целта на материално-правните текстове в заповедта. Те отбелязват, че досега е нямало нито един констатиран COVID случай в техните обекти. Те настояват да бъдат включени, като част от засягащите в сектора. Артшколите искат незабавна среща с министрите Кацаров и Минеков.

Те предлагат да продължат своята дейност при следните условия:

  • Да продължим дейността си в организациите и школите по изкуства на 30% капацитет от помещенията при спазване на противоепидемичните мерки.

  • След изтичане на две седмици да се представят отчети за здравословното състояние на колективите в организациите в изкуствата.

  • В случай, че след изтичане на две седмици не бъдат установени огнища в нашите колективи, работата ни да продължи своя нормален ход в пълен обем.

  • Всякакви други рестрикции, наложени със заповед биха били извън целта и материалната законосъобразност на налаганите мерки, при липса на обективни мотиви, съответстващи на реалността, обосновани само и единствено с недоказани хипотези и по осмотрение на органите, налагащи и контролиращи тези рестрикции.

  • Налагането на ограничения в упражняването на правата ни, в т.ч. и правото на труд може да бъде само временно. В този смисъл сме на ясно с чл. 57, ал.3 от Конституцията на РБългария и че ограничението към настоящия момент не е свързано с извънредно положение, а с епидемична обстановка, която също от 2020 година до настоящия момент от временна се превърна в периодична и последното влиза в спор с характера и продължителността на изискването за временно ограничение.

  • Аналогията, приложена към други сектори (спорт, фитнеси, басейни, градски и междуградски транспорт и други обществени места) отново влиза в противоречие с логиката за налагане на тези мерки само и единствено към нашия сектор, а привилегирова изброените неоснователно. Използването на този личен принцип е проява на дискриминация, съгласно Закона за закрила от дискриминация.

Отговорни сме към ситуацията в страната, както и към профилактиката на здравето, очакваме градивен диалог с Вас, като в противен случай сме в готовност да защитим правата си с всички възможни законови средства, заключват в позицията си те.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!