четвъртък, май 30, 2024

Агенция по вписванията съобщава за възможни забавяния в работата

Поради обновяване на информационните системи са възможни временни забавяния на достъпа до Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, съобщават от Агенцията по вписванията.

В изпълнение на проект за надграждане на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), по Оперативна програма „Добро управление“ през изминалите почивни дни и към момента тече обновяване на информационните системи на двата регистъра, което надграждане цели съществена промяна и осъвременяване на приложния софтуер. 

Обновяването обхваща както вътрешната част на двете информационни системи, така и изграждане на нов портал за заявяване на електронни услуги, който ще бъде общ за ИР и ТРРЮЛНЦ. Дейностите засягат всички потребители, както вътрешни – служители на Агенция по вписванията, така и външните потребители на услугите предоставяни от регистрите.

По тази причина е възможно да има временни забавяния при използване на услугите, предоставяни от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Агенция по вписванията работи по оптимизацията на процесите.

Припомняме огромен срив настъпи в работата на Търговския регистър на 9 август 2018 година, който продължи чак до 27 август и блокира голяма част от бизнеса.

Тогава от агенцията посочиха като причина за срива дефектирането на 4 дискови пространства от базата данни на Търговския регистър. Кризата доведе и до принудителна оставка на тогавашния директор Зорница Даскалова, но и до предупреждения месеци наред, че системата може отново да се срине.

Половин година по-късно конкурс за поддържка беше спечелен от „Информационно обслужване“, която и брои резултатите от изборите.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!