Политика

Президентът Радев с важен ход в полза на народа: Законността трябва да е по джоба на всеки

Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъдат обявени за противоконституционни и за несъответстващи на международни договори отделни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс (ЗИД АПК).
Публичността на съдебните заседания е толкова съществен принцип на правораздаването, че е прогласен в чл. 121, ал. 3 от Конституцията.
Правото на всеки човек на публично разглеждане на неговото дело е изрично посочено във Всеобщата декларация за правата на човека, в Международния пакт за граждански и политически права, в Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.
С предложените промени този основен принцип за публичност и прозрачност се превръща в изключение.От последните минути: Войната на върха свърши, ето какво решение взе президентът Румен РадевПрезидентът Румен Радев е подписал указа, който спираше назначението на главния секретар Младен Мари…Sep 19 2018bulmedia.net

Поради това § 55 ЗИД АПК, който въвежда принципа на закрити заседания по дела, подсъдни на тричленни състави на Върховния административен съд като втора инстанция, не съответства на Конституцията и на посочените международни договори.
Държавният глава оспорва въведените правила за родовата и местната подсъдност по административни дела.
Тези правила създават препятствия пред правораздаването за гражданите и организациите и не осигуряват по-лесен, по-бърз и по-евтин достъп до правосъдие.
Поради това те не съответстват на принципа на правовата държава и на правото на защита.
В искането се подчертава, че видът и размерът на съдебните такси са част от гаранциите за достъп до правосъдие и за пълноценно реализиране на правото на защита.
Размерите на таксите по § 57, 61 и 67 ЗИД АПК не са съобразени с чл. 60, ал.1 от Конституцията, тъй като не съответстват на социално-икономическите условия, на равнището на доходите и на инфлационните процеси в страната.
При съпоставка на размера на простите такси до и след приемането на ЗИД АПК се установява, че увеличението им е 14 пъти за физически и юридически лица и 74 пъти за юридическите лица с нестопанска цел.

Те ще затруднят обжалването на административните актове от гражданите и юридическите лица, а оттам и конституционно прогласеното право на защита.
Въвеждането с § 57 ЗИД АПК на пропорционални такси върху „определяем материален интерес“ в касационното производство по административни дела не държи сметка за спецификата на тези дела.
В административното правосъдие на преден план е пряката защита на нарушената законност при осъществяване на държавното управление, а не материалният интерес.
Законността не е услуга, която една правова държава предоставя на гражданите, а необходимо условие за нейното съществуване.
Правото на оспорване на административен акт, както и правото на касационно оспорване на първоинстанционно съдебно решение, са средства за защита на гражданите и юридическите лица срещу порочен държавен юридически акт.
Премахването на касационната инстанция в съдебните производства по административни дела отслабва тази защита, което е недопустимо, когато става въпрос за конституционно прогласени права.
По тези съображения в искането се оспорва премахването на касационната инстанция в Закона за достъп до обществена информация, Закона за социалното подпомагане, Закона за семейните помощи за деца, Кодекса за социално осигуряване,  Закона за правната помощ, Закона за опазване на земеделските земи и в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс.Разрив вляво: Президентът Румен Радев нанесе удар на БСПВ рамките на тази седмица мисля, че ще бъдат гласувани оставките на тримата министри. Това удължаван…Sep 17 2018bulmedia.net

loading...
До горе
Препоръчваме ви
Направи добро и го хвърли в морето. Много често отваряме…
error: Съдържанието е защитено!