България

НСИ: 12,5% спад на износа за трети страни

НСИ търговия износ 2018

България отчита спад с 12.5% в износа на стоки към трети страни за миналата година в сравнение с резултатите от 2017 година. Общата стойност на износа се равнява на 17 550.6 млн. лева. Основни търговски партньори на страната са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 52.6% от износа за трети страни, съобщава НСИ. През декември 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 14.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 488.6 млн. лева.

През 2018 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение с предходната година е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (30.8%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (32.5%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (24.2%).

Вносът на стоки в България от трети страни през 2018 г. се увеличава със 7.4% в сравнение с 2017 г. и е на стойност 23 012.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През декември 2018 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 11.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 822.0 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2018 г. най-голямо увеличение спрямо предходната година е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (25.3%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (18.5%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през 2018 г. е отрицателно и е в размер на 5 461.7 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 3 522.1 млн. лева.

През декември 2018 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 333.4 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС – общо

През 2018 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 55 275.7 млн. лв., което е с 1.2% повече в сравнение с предходната година.

През декември 2018 г. общият износ на стоки възлиза на 4 154.7 млн. лв. и намалява с 2.4% спрямо същия месец на предходната година.

През 2018 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 62 945.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 6.3% повече спрямо 2017 година.

През декември 2018 г. общият внос на стоки намалява с 8.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 881.1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през 2018 г. и е на стойност 7 669.8 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 3 256.3 млн. лева.

През декември 2018 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF)е отрицателно и е на стойност 726.4 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 435.6 млн. лева.

През периода януари – ноември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 9.5% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 35 059.0 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.5% от износа за държавите – членки на ЕС.

През ноември 2018 г. износът на стоки за ЕС нараства със 7.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 445.2 млн. лева.

При износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – ноември 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (28.8%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (16.2%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари – ноември 2018 г. се увеличава с 6.8% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 36 874.1 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През ноември 2018 г. вносът на стоки в България от държавите – членки на ЕС, намалява с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 606.6 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – ноември 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (15.8%), а най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (3.9%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – ноември 2018 г. е отрицателно и е на стойност 1 815.1 млн. лева .

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото е положително и е в размер на 505.8 млн. лева.

loading...
До горе
Препоръчваме ви
Модният свят потъна в скръб. Карл Лагерфелд почина днес на…
error: Съдържанието е защитено!