България

Граждани алармират: Има реална опасност за цяла Добруджа от фракинг при добив на газ (ВИДЕО)

Преди време от „Гражданската инициатива против проучването и добива на шистов газ по метода на хидравличното разбиване“ внасят възражение срещу първия ОВОС, който е направен във връзка с инвестиционния план на фирма „Русгеоком“ за добив на природен газ в землището на община Генерал Тошево. Следствието на това възражение е, че РИОСВ, Варна назначава да се направи втори доклад по ОВОС. Преди дни Гражданската инициатива, както и кметовете на 18-те засегнати селища, получават известие, че и вторият доклад е направен и на негова база от РИОСВ дават „зелена светлина“ за започване на инвестиционния план. Тревожното, според един от членовете на Гражданската инициатива Синтия Недялкова, е, че вече всички държавни институции са се произнесли по случая и единствената пречка преди започването на добива е предстоящото обществено обсъждане в община Генерал Тошево, пише ДобричОнлайн.

„Последната бариера остават хората, местните хора“, казва Синтия Недялкова. По думите й задължително местното население трябва да се обяви против този инвестиционен план, защото става въпрос за фракинг. „Хитростта тук е в понятието „добив на природен газ“. Навремето „Шеврон“ имаха неблагоразумието да кажат, че ще вадят газ от шистови скали, тоест шистов газ, а тези говорят само за природен газ – шистовият газ също е природен“, допълва г-жа Недялкова.

В инвестиционния план е записано, че природният газ ще се добива от карбонови седименти, като ще се разширяват кухини и ще се разбиват тези седименти, за да вадят газ от въглищата. Според Синтия Недялкова, всеизвестен е фактът, че в Добруджа има находища на въглища, но те са на голяма дълбочина, под хоризонта с питейната вода. Важно е уточнението, че „от скали няма начин да се вади природен газ по конвенционален метод“. Тук, според нея, ще се правят наклонено-насочени към въглищните пластове сондажи и оттам чрез разбиване и фракинг ще се вади газ, който на повърхността ще се пречиства. „Няма друг начин за вадене на газ от въглища освен чрез фракинг и чрез подпалването им, което е още по-опасно.“

Отрицателните ефекти върху природата при този начин на добив на газ са много. На първо място при сондажите се преминава през пласта с питейната вода на Добруджа. Това означава, че тя ще се замърси, ще намалее и съответно ще поскъпне още повече, казва Синтия Недялкова. „Загубвайки водата, ние ще загубим и плодородието на почвите. Тъй като предвидените сондажи са 11 на брой, ще се наложи да се отчуждават земи, ще преминават газопроводи през земите ни, освен това в инвестиционния план е записано, че ще се използва съществуващата пътна инфраструктура в района на Кардам и с. Спасово. До всеки сондаж е предвидено да има яма, в която да се отлагат отпадните води и въпреки че са заложени предпазни мерки, не мисля, че те са адекватни и сигурни“, казва г-жа Недялкова.

„Когато навремето се заговори за добив на шистов газ, цяла България скочи, за да запази Добруджа. Сега трябва да направим същото“, призовава Синтия Недялкова и допълва, че кметовете на засегнатите общини трябва много добре да информират населението, за да не се допусне то да се поддаде на манипулации и натиск, защото такива със сигурност ще има.

Граждани и организации се обявяват против добива на газ в Добруджа

На 16 октомври започват публични обсъждания на инвестиционните намерения за търсене и добив на природен газ в община Генерал Тошево – находище „Спасово“, блок „Добрич“. Проектът е отново на фирма “Русгеоком БГ” АД, която от 6 години прави проучване за газ в село Рогозина с два сондажа. Сега се планира сондажите да се увеличат. Докладът по инвестицията е обемен – близо хиляда страници. Намерението има одобрение от РИОСВ – Варна след Оценка за въздействие на околната среда. При дискусиите ще присъстват специалисти, които ще отговарят на въпросите на присъстващите.

Очаква се обаче на обсъжданията да бъде изразено обществено недоволство. За това има индикации във Фейсбук, където се съобщава за събиране на подписи против инвестиционното намерение. В група „Генерал Тошево“ може да се види анкета, в която се вижда, че 73% от отговорилите са против добив на газ в Добруджа. Освен това от днес има и призив за разпространяване на подписката и за свързване с всички общини в региона, които също да изразят позицията си по проекта.

Категорично против новото намерение на „Русгеоком БГ“ се обявяват и от Инициативата против проучването и добива на шистов газ в България, които през 2014 г. организираха серия протести срещу фракинга, вкл. с участието на граждани от Румъния, вследствие на което в България бе въведен мораториум върху търсенето и добива на шистов газ. Това каза в ефира на Дарик Синтия Недялкова от Инициативата. Тя заяви, че готвеното сега проучване в община Генерал Тошево застрашава природата и поминъка в региона. Въпреки че не е планиран фракинг, дълбочината на сондажите говори, че машините ще проникват под нивото на подземното езеро, от което черпи питейна вода цяла Североизточна България. Това означава, че при авария, земетресение или друг непредвиден случай водата на Добруджа ще бъде отровена, а с нея почвата и растителността ни, каза Недялкова. Според нея друг плашещ момент в инвестицията е огромното количество вода, която сондите използват за своята работа – хиляди кубични метра. Освен това, след експлоатация тази вода излиза замърсена и се складира във вани, които уж са надеждно изолирани, но отново не се знае какво може да се случи при инцидент или природни стихии, подозират противниците на добива на газ в Добруджа. Твърде малко са според тях предвидените в инвестицията работни места, особено за специалисти, а ползите за региона от този добив са почти никакви. (Може да чуете целия разговор със Синтия Недялкова в студиото на Дарик в аудиото)

Находище „Спасово” е разположено в землищата на 18 села – Балканци, Василево, Преселенци, Горица, Калина, Средина, Сираково, Сърнино, Александър Стамболийски, Бежаново, Спасово, Рогозина, Чернооково, Кардам, Люляково, Великово, Вичово, Писарово. В доклада на фирмата е записано, че „газово находище „Спасово” ще се разработва поетапно от осем сондажни площадки, разположени в зависимост от запасите на участъци – три в участък „Рогозина“, две в „Рогозина Изток“, две в участък „Чернооково“ и една в участък „Калина“.
Добитият природен газ ще се транспортира чрез газопроводи от всички площадки до ИПГ разположена на площадка П 1-1 „Рогозина”. За реализацията му се предвижда изграждането на газопровод от площадка П 1-1 „Рогозина” до най-близката точка за присъединяване към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД и до най-близката точка на газоразпределителната мрежа (ГРМ) на „Добруджа газ” ООД гр.Генерал Тошево – АГРС Генерал Тошево.
Находище Спасово в община Генерал Тошево

Досега “РУСГЕОКОМ БГ” АД е извършило търсене и проучване на основание Разрешение на МС №915/22.12.2003 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за подземните богатства за природен газ в блок „Добрич”, разположен на територията на област Добрич, Договор за търсене и проучване от 04.02.2004г., и Допълнително споразумение №6 с МИЕТ от 25.02.2013г. към Договор от 04.02.2004г. за търсене и проучване на нефт и газ в блок „Добрич”. При провеждане на тези проучвания са извършени сеизмични изследвания; прокарване на проучвателен сондаж Р-1 Рогозина и оценъчен сондаж Р-2 Рогозина; провеждане на изпитателен добив на суровината; лабораторни и геоложки изследвания; геоложки доклад. Площадка П1-1 на участък „Рогозина” е съществуваща, изградена във връзка с прокарване на сондажи Р-1 Рогозина и Р-2 Рогозина и няма връзка с други планове. Местоположението на останалите площадки ще бъде избрано така, че да не засяга други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – границите на находище „Спасово”. Ще се подбират имоти, при спазване на следните условия: да бъдат извън защитени зони и територии; да бъдат извън санитарно охранителни зони на водоизточници за питейна вода; да няма трайни насаждения и земи от горския фонд; да няма мелиоративни и други съоръжения; при спазване изисквания за отстояние от подземна и надземна инфраструктура; при спазване изисквания за отстояние от археологически и културно-исторически паметници; при спазване изисквания за отстояние от населени места; да не се засягат площи за паша.
На избраните имоти, представляващ обработваема земеделска земя, ще се извърши временно сменяне на предназначението.“, се отбелязва в доклада.

Първият етап на инвестицията е през 2018 – 2021 г. и включва „доизграждане, оборудване на първата сондажна площадка П 1-1 и прокарване на нови 4 добивни сондажи с дълбочина до 2 700 метра всеки. Предвижда се максимално извличане на запасите от въглеводороди с възможно най-малка интервенция на околната среда. Структурите, разположени в участъците на находище „Спасово” се разглеждат като многопластови залежи, които ще се разработват от долу на горе – метод който често се прилага и в световната практика. В прокараните сондажи ще се разкрива първоначално в най-долния продуктивен хоризонт, а в последствие ще се преминава към по-горните. След приключване на добива от дадена площадка сондажите ще бъдат ликвидирани по установения в световната нефтена практика ред.
В разчетите е планирано добивът да се осъществява с приблизително 80 хил. м3/д/сондаж, като до третата година от началото на разработката достигне около 72 млн. м3/година.“

Източник: paragraph22.bg и dariknews.bg

loading...
До горе
Препоръчваме ви
Обичам ви, но това не е даденост. Факт е, че…
error: Съдържанието е защитено!